อัลบั้มกิจกรรมทั้งหมด
มอบเงินสงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิกเสียชีวิต  นายทองเสริฐ ใจตรง
มอบเงินสงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิกเสียชีวิต นายทองเสริฐ ใจตรง
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด และ ทุนสงเคราะห์ศพมารดา พร้อมร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด และ ทุนสงเคราะห์ศพมารดา พร้อมร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
ดูอัลบั้ม
มอบพวงหรีด และ ทุนสงเคราะห์ศพบิดา สมาชิก
มอบพวงหรีด และ ทุนสงเคราะห์ศพบิดา สมาชิก
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด+ทุนสงเคราะห์ศพ ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ คู่สมรส นางปาริชาต  แสนโคตร
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด+ทุนสงเคราะห์ศพ ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ คู่สมรส นางปาริชาต แสนโคตร
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยและร่วมสวดอภิธรรม แก่ศพคู่สมรสสมาชิก นางจิรภัทร  ไพรศรี
สอ.สธมห มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยและร่วมสวดอภิธรรม แก่ศพคู่สมรสสมาชิก นางจิรภัทร ไพรศรี
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ศพมารดา สมาชิก นางสาวบุษบง  ศรีวะรมย์
สอ.สธมห มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ศพมารดา สมาชิก นางสาวบุษบง ศรีวะรมย์
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห.มอบเงินสงเคราะห์ศพ มารดา สมาชิก นายสำเร็จ เสียงล้ำ
สอ.สธมห.มอบเงินสงเคราะห์ศพ มารดา สมาชิก นายสำเร็จ เสียงล้ำ
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห.มอบเงินสงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก นางสุนีรัตน์  สายจันทร์
สอ.สธมห.มอบเงินสงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก นางสุนีรัตน์ สายจันทร์
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห. กรรมการหน่วย มอบพวงหรีด ศพมารดา สมาชิก นายสำเร็จ  เสียงล้ำ
สอ.สธมห. กรรมการหน่วย มอบพวงหรีด ศพมารดา สมาชิก นายสำเร็จ เสียงล้ำ
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห. กรรมการหน่วย มอบพวงหรีด ศพบิดา สมาชิก นางสุนีย์รัตน์  สายจันทร์
สอ.สธมห. กรรมการหน่วย มอบพวงหรีด ศพบิดา สมาชิก นางสุนีย์รัตน์ สายจันทร์
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห มอบเงินสงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก นางพิสมัย นาโสก
สอ.สธมห มอบเงินสงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก นางพิสมัย นาโสก
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห มอบพวงหรีด ร่วมวันอาลัย บิดา นางพิสมัย นาโสก สมาขิก หน่วย สสจ.มห
สอ.สธมห มอบพวงหรีด ร่วมวันอาลัย บิดา นางพิสมัย นาโสก สมาขิก หน่วย สสจ.มห
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ บิดา สมาชิก นางนิตยา สมประสงค์
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ บิดา สมาชิก นางนิตยา สมประสงค์
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห ประธานและ คกก. มอบพวงหรีด แก่ผู้วายชนม์ บิดาสมาชิก นายอนุวัฒน์ จำปาสอน
สอ.สธมห ประธานและ คกก. มอบพวงหรีด แก่ผู้วายชนม์ บิดาสมาชิก นายอนุวัฒน์ จำปาสอน
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห มอบพวงหรีดแก่ ผู้วายชนม์ บิดา สมาชิก น.ส.นวนละมัย สุพร
สอ.สธมห มอบพวงหรีดแก่ ผู้วายชนม์ บิดา สมาชิก น.ส.นวนละมัย สุพร
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ มารดา นางสาวมณี รักสะอาด
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ มารดา นางสาวมณี รักสะอาด
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสงเคราะห์ศพคู่สมรส สมาชิกเสียชีวิต จำนวน 20,000
มอบเงินสงเคราะห์ศพคู่สมรส สมาชิกเสียชีวิต จำนวน 20,000
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่สามี ของสมาชิกผู้วายชนม์
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่สามี ของสมาชิกผู้วายชนม์
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา สมาชิก นายไสว  กล้องเสียง
มอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา สมาชิก นายไสว กล้องเสียง
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ บิดา สมาชิกนายไสว กล้องเสียง
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ บิดา สมาชิกนายไสว กล้องเสียง
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา ของสมาชิก นางไนสิทธิ์  ใสลำเพาะ
มอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา ของสมาชิก นางไนสิทธิ์ ใสลำเพาะ
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ บิดา สมาชิก
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ บิดา สมาชิก
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา สมาชิก นางสาวเกวลิน  คนคล่อง
มอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา สมาชิก นางสาวเกวลิน คนคล่อง
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสงเคราะห์ศพมารดา เสียชีวิตของ สมาชิกนางผ่องแผ้ว บุตรดีวงค์
มอบเงินสงเคราะห์ศพมารดา เสียชีวิตของ สมาชิกนางผ่องแผ้ว บุตรดีวงค์
ดูอัลบั้ม
ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกบำนาญ คุณแม่ของคุณสุทธา บุระวงษ์
ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกบำนาญ คุณแม่ของคุณสุทธา บุระวงษ์
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสงเคราะห์ศพ มารดา ยุทธชัย นาดอน
มอบเงินสงเคราะห์ศพ มารดา ยุทธชัย นาดอน
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
ดูอัลบั้ม
ประมวลภาพศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์เลย
ประมวลภาพศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์เลย
ดูอัลบั้ม
ประมาวลภาพศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สกลนคร
ประมาวลภาพศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สกลนคร
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
ดูอัลบั้ม
มอบเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯ เสียชีวิต
มอบเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯ เสียชีวิต
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา-มารดา สมาชิก
มอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา-มารดา สมาชิก
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ + ประกันชีวิตกลุ่ม
มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ + ประกันชีวิตกลุ่ม
ดูอัลบั้ม

Copyright 2021 @ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

088-557856-7, 042-633587

Designed by mukcoop.org

mukdahan_coop@outlook.co.th